Wat wij doen

 

 Dallila betekent verlichting, ontplooiing, groeien en bloeien. Verlichting voor het leven;

Ontplooiing van persoonlijke talenten, vaardigheden en competenties; Groeien in het gevoel,

gedrag en in gedachten. Bloeien van het hart en ziel. Door het op maat bieden van

begeleiding of behandeling, wordt de eigen veerkracht versterkt en het stelt jeugdigen en

ouders in staat om hun levensgenot en -geluk terug te krijgen. Men krijgt meer

zelfvertrouwen, meer energie, minder stress en uiteindelijk meer plezier in het leven. Tevens

worden de psychische klachten verminderd en escalaties kunnen worden voorkomen door

het aanleren van vaardigheden. Het verbeteren van het welbevinden draagt bij aan de

kwaliteit van leven en de integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

 

Actief in de haarvaten van de samenleving. Dicht bij huis vinden we de kinderen via intermediairs (professional).

Maken gebruik van bestaande lokale sterke sport- en cultuuraanbieders.

Werken met gemeenten samen bij hun opgave om armoede onder kinderen te bestrijden.