we toegewijd aan het ondersteunen van nieuwkomers en vluchtelingen tijdens hun overgang naar een nieuw leven. Onze missie is om een veilige en gastvrije omgeving te creëren waarin nieuwkomers de ondersteuning en hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben om te gedijen en succesvol te integreren in de samenleving. 

Bij Dallila zijn

Mentorprogramma's: Onze mentorprogramma's koppelen nieuwkomers aan ervaren mentoren uit de gemeenschap. Mentoren bieden persoonlijke begeleiding, advies en ondersteuning bij het navigeren door de nieuwe omgeving en het opbouwen van een nieuw netwerk.

Loopbaanbegeleiding: We bieden loopbaanbegeleiding en training aan nieuwkomers, gericht op het identificeren van hun vaardigheden, het ontwikkelen van professionele doelen en het verkennen van werkgelegenheidsmogelijkheden.

Culturele uitwisseling: We organiseren culturele evenementen en activiteiten om de culturele uitwisseling tussen nieuwkomers en de bredere gemeenschap te bevorderen. Dit helpt wederzijds begrip en respect te creëren en de integratie te vergemakkelijken.

Onze waarden
Bij Dallila  zijn we gedreven door de volgende waarden:

Inclusie: We geloven in een inclusieve samenleving waarin iedereen wordt gewaardeerd en geaccepteerd, ongeacht hun achtergrond.

Empowerment: We streven ernaar om nieuwkomers in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken door middel van ondersteuning, begeleiding en kansen.

Samenwerking: We werken samen met lokale partners, vrijwilligers en andere organisaties om een bredere impact te hebben en een ondersteunend netwerk op te bouwen.

Doe mee!
We nodigen je uit om deel te nemen aan onze missie om nieuwkomers en vluchtelingen te helpen een nieuw leven op te bouwen. Of je nu vrijwilliger wilt worden, donaties wilt doen of gewoon meer wilt weten over onze programma's, er zijn verschillende manieren waarop je betrokken kunt raken.

 

Samen integreren

samen groeien

samen bloeien