Ambulante begeleiding

 

zorgaanbod /Ambulante begeleiding

 

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar de begeleiding krijgt. De begeleiding is gericht op uw vraag en behoefte. 
Dallila groepeert het zorgaanbod in verschillende vormen zodat er altijd een passende aanpak is bij verschillende hulpvragen. Na de start van de begeleiding begint een onderzoeksperiode van zes weken en wordt door de ambulante begeleider onder leiding van de gedragswetenschapper een ondersteuningsplan opgesteld, waarna een passende interventie aangeboden zal worden, welke is toegesneden op de problematiek en behoefte van de cliënt.
Dallila is in staat systeemgericht te werken en indien nodig kan de hulpvraag worden uitgebreid naar de behoefte van de overige gezinsleden. 


De intensieve ambulante gezinsbegeleiding biedt hulp aan gezinnen waarbij een crisis dreigt te ontstaan. 
De hulpverlening vindt thuis plaats en richt zich op gezinnen met kinderen/jeugdigen bij wie zich complexe ontwikkelings- en/of ernstige gedragsproblemen voordoen. De ouders krijgen inzicht in de problematiek van het kind. 


Ze worden geholpen om in de gezinssituatie het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling en leren de gedragsproblemen te hanteren. Ambulante gezinsbegeleiding richt zich speciaal op het vergroten van kennis en vaardigheden van de ouders, die zij nodig hebben bij de opvoeding. De praktische pedagogische gezinsbegeleiding biedt ouders opvoedondersteuning bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of handicap. De opvoeding van deze kinderen vraagt een speciale aanpak en als ouder kunt u daarbij voor vele vragen komen te staan.
Dallila biedt u hierbij een waardevolle ondersteuning.
Praktische thuisbegeleiding valt onder de WMO begeleiding en is er voor iedereen die doorpsychische of sociale problemen, een beperking of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft om zelfstandig thuis te (blijven) wonen. Samen met de hulp vanuit Dallila helpen wij u om weer grip op- en plezier in het leven te krijgen. 


De begeleiding kan zich onder andere richten op ondersteuning bij;

 

  • het leren bijhouden van uw administratie
  • het indelen van uw dag
  • de opvoeding van uw kind(eren)
  • het aangaan van sociale interacties
  • het opbouwen van een sociaal netwerk
  • woonbegeleiding
  • het vinden van een passende vrijetijdsbesteding
  • het verminderen van gedragsproblemen

 

DALLILA”
is gestart door de ervaren ondernemer de heer Wael Elewa en uiteraard samen een groot team van medewerkers en vrijwilligers, die veel te maken heeft gehad met diversiteit maar daarnaast ook met
mensen “met een afstand tot de arbeidsmarkt” heeft mogen bijstaan.

 

”DALLILA”
biedt interculturele begeleiding, behandeling en diagnostiek. Haar hulpverlening is gericht
op mensen met een andere culturele afkomst die al langer of sinds kort in Nederland wonen
(migranten, asielzoekers en statushouders).

 

”DALLILA”
Werkt met haar cliënten vanuit een multidisciplinair team. Door diversiteit onder de doelgroep heeft ons team dan ook een multiculturele samenstelling. Indien gewenst kunnen cliënten ook in hun moedertaal, het klassiek Arabisch (Syrisch, Irakees, Libanees, Egyptisch), Marokkaans, Berbers, Turks of Farsi, Oekraïners, Jemens, Afghaanse, Libanese, Ethiopiër, Soedanese, Eu vluchtelingen bejegend worden.

 

DALLILA”
betekent verlichting, ontplooiing, groeien en bloeien. Verlichting voor het leven; Ontplooiing van persoonlijke talenten, vaardigheden en competenties; Groeien in het gevoel, gedrag en in gedachten; Bloeien van het hart en ziel. Door het op maat bieden van begeleiding of behandeling, wordt de eigen veerkracht versterkt en het stelt jeugdigen en ouders in staat om hun levensgenot en -geluk terug te krijgen. Men krijgt meer zelfvertrouwen, meer energie, minder stress en uiteindelijk meer plezier in het leven. Tevens worden de psychische klachten verminderd en escalaties kunnen worden voorkomen door het aanleren vanvaardigheden. Het verbeteren van het welbevinden draagt bij aan  de kwaliteit van leven en de integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.