Onderwijs

 

Samenwerking van voorschool tot eindonderwijs

Op het eerste gezicht verschillen een basisschool, middelbare school, mbo-opleiding, hogeschool en universiteit van elkaar. Ze hebben hun eigen profiel en elke sector kent zijn eigen uitdagingen en belangen. Maar zij dragen bij aan een groter geheel: de hele onderwijssector heeft een gezamenlijke opdracht die zichtbaarder mag zijn. Leerlingen en studenten krijgen de beste voorbereiding op de maatschappij als leerlijnen doorlopen en onderwijssectoren samenwerken, van voorschool tot eindonderwijs. Die sector overstijgende samenwerking staat centraal bij de Stichting van het Onderwijs, het platform van alle werkgevers en werknemers in het onderwijs

Stichting Werken en Leren begeleidt en ontwikkelt activiteiten op het gebied van werk, scholing, zorg en welzijn in Nederland en daarbuiten.

 

Wij doen dat samen met maatschappelijke organisaties en werken ook met vrijwilligers.

Op het terrein van de zorg zijn wij actief om zorgpersoneel te werven en te plaatsen op een nieuwe innovatie wijze.

Kernwoorden hierbij zijn verandering, beweging en innovatie en leren van elkaar ook internationaal.

Ik ben op zoek naar een leuke en passende dagactiviteiten, maar waar vind ik die?

Ik zou dolgraag betaald werk willen doen of terug naar school, maar het lukt me niet alleen. Wie kan me helpen?

Ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Wat is er allemaal mogelijk op het gebied van dagbesteding en werk?

Op welke manier kan ik ritme en structuur in mijn dagen en weken krijgen?

Is er ook hulpverlening die kan helpen bij meerdere problemen, zodat ik mijn verhaal niet steeds opnieuw hoef te vertellen?

DALLILA biedt interculturele begeleiding, behandeling en diagnostiek. De hulpverlening is gericht op mensen met een andere culturele afkomst die al langer of sinds kort in Nederland wonen (migranten, asielzoekers en statushouders). Dallila werkt met haar cliënten vanuit een multidisciplinair team. Door diversiteit onder de doelgroep heeft ons team dan ook een multiculturele samenstelling. Indien gewenst kunnen cliënten ook in hun moedertaal, het klassiek Arabisch (Syrisch, Irakees, Libanees, Egyptisch), Marokkaans, Berbers, Turks of Farsi, bejegend worden.

DALLILA betekent verlichting, ontplooiing, groeien en bloeien. Verlichting voor het leven; Ontplooiing van persoonlijke talenten, vaardigheden en competenties; Groeien in het gevoel, gedrag en in gedachten; Bloeien van het hart en ziel. Door het op maat bieden van begeleiding of behandeling, wordt de eigen veerkracht versterkt en het stelt jeugdigen en ouders in staat om hun levensgenot en -geluk terug te krijgen. Men krijgt meer zelfvertrouwen, meer energie, minder stress en uiteindelijk meer plezier in het leven. Tevens worden de psychische klachten verminderd en escalaties kunnen worden voorkomen door het aanleren van vaardigheden. Het verbeteren van het welbevinden draagt bij aan de kwaliteit van leven en de integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.