Over ons

Dallila is een toegewijde en dynamische stichting die is opgericht met als missie om een inclusieve samenleving te bevorderen, waarin iedereen gelijke kansen heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. We bieden een breed scala aan diensten en activiteiten voor mensen met een andere culturele afkomst die al langer of sinds kort in Nederland wonen, zoals migranten, asielzoekers en statushouders.
Onze missie is gebaseerd op respect, empathie en cultuursensitiviteit. We streven naar een samenleving waarin diversiteit wordt gevierd en waarin niemand wordt buitengesloten of achtergesteld. Door onze interculturele begeleiding, behandeling en diagnostiek, taallessen, zorg, sport- en recreatieve activiteiten, gezinsondersteuning, jeugdzorg en vrouwenopvang, willen we bijdragen aan een positieve integratie en participatie van vluchtelingen en nieuwkomers in de Nederlandse samenleving.
Onze organisatie is trots op de sterke banden die we hebben opgebouwd met de gemeenschappen waarin we actief zijn. We geloven in de kracht van samenwerking en partnerschappen om onze missie te verwezenlijken. Ons team van professionals en vrijwilligers is gepassioneerd en betrokken bij het bieden van hoogwaardige diensten en het creëren van een positieve impact in het leven van degenen die we dienen.
Met jarenlange ervaring en expertise op het gebied van interculturele hulpverlening, hebben we een waardevol netwerk opgebouwd van betrokken individuen, organisaties en instellingen. Onze cultuur sensitieve aanpak stelt ons in staat om op maat gemaakte oplossingen te bieden die rekening houden met de unieke behoeften en achtergronden van onze cliënten.
We zijn altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en programma's om onze dienstverlening te verbeteren en aan te passen aan de veranderende behoeften van onze doelgroepen. Met enthousiasme en vastberadenheid kijken we uit naar een toekomst waarin we onze missie verder kunnen uitdragen en een positieve impact kunnen blijven maken in het leven van mensen.
Samen streven we naar een inclusieve en veerkrachtige samenleving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Dank u voor uw interesse in Dallila, we kijken ernaar uit om samen te bouwen aan een betere toekomst voor alle betrokkenen.

De organisatie werkt samen met lokale overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en bedrijven om een breed netwerk van ondersteuning en kansen te bieden aan nieuwkomers en vluchtelingen