Deze organisatie is opgericht met als hoofddoel het bieden van uitgebreide ondersteuning aan nieuwkomers en vluchtelingen bij hun integratie in de samenleving. De organisatie erkent de uitdagingen en obstakels waarmee deze individuen worden geconfronteerd en is vastbesloten om hen te helpen bij het opbouwen van een nieuw leven en het realiseren van hun volledige potentieel.

Begeleiding van nieuwkomers en vluchtelingen

 Een belangrijk aspect is taalondersteuning. De organisatie biedt taalcursussen en taalvaardigheidstraining om nieuwkomers te helpen bij het leren van de lokale taal. Door communicatieve vaardigheden te ontwikkelen, kunnen ze gemakkelijker communiceren, hun sociale netwerk vergroten en betere kansen op werk krijgen.
Daarnaast biedt de organisatie praktische ondersteuning bij het regelen van administratieve zaken. Ze helpen nieuwkomers bij het verkrijgen van de nodige documenten, het begrijpen van de wet- en regelgeving en het navigeren door het systeem van openbare diensten. Deze praktische begeleiding is essentieel om nieuwkomers te helpen bij het vestigen in hun nieuwe omgeving en hen te ondersteunen bij het verkrijgen van huisvesting, werk en andere essentiële diensten.
Naast taalondersteuning en praktische begeleiding biedt de organisatie ook sociaal-culturele integratieprogramma's. Ze organiseren workshops, trainingen en sociale activiteiten om nieuwkomers in contact te brengen met de lokale gemeenschap en hen te helpen de cultuur, waarden en tradities van hun nieuwe thuisland te begrijpen. Deze programma's bevorderen wederzijds begrip, respect en inclusie, en dragen bij aan een soepele integratie van nieuwkomers in de samenleving.
De organisatie streeft er ook naar om nieuwkomers te ondersteunen bij het vinden van werk of het starten van een eigen bedrijf. Ze bieden loopbaanbegeleiding, training in sollicitatievaardigheden en ondernemerschapsondersteuning. Door hen te helpen bij het vinden van werkgelegenheid of het opzetten van hun eigen onderneming, kunnen nieuwkomers economisch zelfstandig worden en bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de samenleving.

De begeleiding van nieuwkomers en vluchtelingen omvat verschillende aspecten.